Make your own free website on Tripod.com
 
KE ARAH SATU SISTEM PENDIDIKAN YANG SYUMUL

Keadaaan Ahli Neraka

Surah Ash Shaffaat

Maka tanyakan kepada mereka (musyrikin Mekah): "Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya atau kah apa (Malaikat, langit, bumi dan lain-lain itu) yang telah Kami ciptakan itu? " Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi hairan (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.

Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tidak mahu mengingatinya.

Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.

Dan mereka berkata:"Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?

Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)"?

Katakanlah: "Ya, dan kamu akan terhina".

Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja: maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata: Aduhai celakalah kita!" Inilah hari pembalasan.

Itulah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

(Kepada malaikat diperintahkan): "kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang sealu mereka sembah, selain Allah: maka tunujkkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah meeka (ditempat perhentian) kerana sesungguhnya mereka akan ditanya:
"Kenapa kamu tidak tolong menolong?"

Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebahagian daripada mereka mengadap sebahagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan (tipu muslihat yang menambat hati).

Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman".

Dan sekali-kali kami tiada  berkuasa terhadap kamu, bahkan kamulah kaun yang melampaui batas

Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita meninmpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).

Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah oang-orang yang sesat. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.

Sesungguhnya demikian Kami berbuat terhadap orang-orang yang jahat.

Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: "Laa ilaaha illallah" (Tiada Tuahn melaiankan Allah) mereka menyombongkan diri.

dan mereka berkata: "Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahn-sembahan kami kerena seorang penyair gila?"

Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya)

Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,

(Surah Ash Shaffaat (Yang Bersaf-saf) ayat   11  - 39)

Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala syaitan.

Maka sesunguhnya mereka benar-benar akan memakan sebagaian daripada buah pohon itu. Maka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu. Maka sesudah makan buah pohon zaqqun itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan ait yang sangat panas.

Kemudian sesunguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Kerana sesungguhnya mereka mendapati bapa-bapa mereka dalam keadaan sesat. Lalu meeka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Surah Ash-Shaffaat ayat 63 - 70

Surah Al Mulk

Dan orang-orang yang kafir terhadap Tuhannya, memperolehi azab Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan sedangkan neraka itu menggelegak.

Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang Kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, Apakah belum datang di dunia dulu, orang-orang yang memberi peringatan?"

Mereka menjawab:"Benar ada" Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan maka kami mendustainya, tidak percaya dan kami katakan," Allah tidak menurunkan sesuatu pun: kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".

Dan mereka berkata, "sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".

Mereka mengakui dosa mereka. Maka bebinasaan bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.

Surah Al-Mulk ayat 6 - 11